SiCare EASY Coat - 7H Coating 100ml

filler

Pris:
389 DKK

Moms inkl

Beskrivelse

SiCare Easy Coat er en keramisk nanobaseret coating som virkelig lever op til sit navn, den er nemlig Easy at bruge.
Easy Coat er en meget bruger venlig  coating som kan bruges af alle og på næsten alle overfalder.  Lak , plastik, metal , fælge osv.  
Easy Coat har en PH tolerance fra 1-13. Den er ekstremt vand- og smudsafvisende grundet den unikke blanding af nano partikler og det ser ikke bare godt ud med vandafprællende egenskaber, men det giver også fordele som at skidt og smuds ikke fæstner sig til lakken på samme måde og at bilen bliver nemmere at holde ren samtidig med at den bevarer glansen. Coatingen giver samme “none stick “ effekt som en teflon  stegepande, SiCare Easy coat Passer perfekt til Danske forhold i og med at den er meget modstandsdygtig mod vejsalt, syre fra fugleklatter og UV-stråling.
Gir en beskyttelse på op til 12 mdr.. Easy Coat er designet til at være enkel i påføring og nem at aftørre , den er derfor egnet for både førstegangs brugere, entusiaster og professionelle brugere.
SiCare Easy Coat kan bruges på både bil, mc, cykel, båd, campingvogn, trailer mv. på både Lak, gelcoat, Plastik, fælge mv. – alt Undtaget glas!

Tåler Temp. op til 275 Grader og egner sig derfor rigtig godt til alufælge.

Ved Påføring af Easy Coat anbefales det at arbejde i et opvarmet lokale på over 15 grader, man kan dog påføre easy coat helt ned til 5 grader.


Easy Coat påføres således:

HUSK AT AFSPRITTE MED FEKS. SiCare prepare afspritning eller ISOPRPHYLALCOHOL Blandning 40% og 60% vand, for at sikre god vedhæftning. 

spray produktet på enkorthåret microfiber klud og påfør produktet på lakken i et jævnt lag med lige strøg, først nord /syd bevægelse og herefter øst / vest bevægelser så produktet bliver fordelt jævnt og dækker hele overfladen som skal behandles og herefter aftørres det straks med en ren microfiber klud og polres helt væk så højglans opnås.
Det anbefales at folde aftørringskluden og aftørre igen indtil alle kludens sider er brugt og det vil sikre at man får fjernet alle rester af produktet som ikke har bundet sig til lakken.
Der påføres på et panel af gangen dvs. man feks påfører produktet på en forskærm og aftørre straks før man går videre til næste pladedel
Der kan ligges flere lag af Easy Coat for øget styrke, 2. og 3. lag kan påføres straks efter første lag.
Der er ingen behov for IR lamper under hærde processen men varme og lav luftfugtighed vil fremskynde hærdetiden.
Efter Påføring af Easy Coat anbefales det at bilen står i 12 - 24 timer mens coatingen hærder, og må i dette tidsrum ikke blive våd eller berøres eller behandles med andre produkter.

Bilen må ikke vaskes, der må ikke bruges voks, quick detailer eller kemikalier på bilen de første 48 timer efter påføring!!
Det anbefales ikke at påføre voks, quick detailer, lotus eller lign. På bilen de første 14 dage.

Produktet kan anvendes på alle laktyper, det anbefales dog at polere bilen inden påføring, og Claying er ALTID en nødvendighed inden påføring!
Før du går igang, skal du bruge vaske og rengøre lakken grundigt og rense hele lakken med claying og aftørre grundigt med afspritter  ( isoprophylalkohol 30% blanding), da renlighed er er ekstremt vigtig i forhold til holdbarhed
Har bilen tidligere haft nanobeskyttelse på skal an sikre sig alle spor af nano er HELT fjernet og der anbefales flere aftøringer med isoprophylalcohol og herefter kan produktet smøres på som beskrevet.

FORHOLDSREGLER:
Det anbefales at arbejde i et godt ventileret område.
Opbevares på et mørkt, tørt og køligt sted.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må IKKE anvendes i direkte sollys
Ved påføring skal bæres ansigtsmaske samt beskyttelseshandsker
Omrøstes før brug!

SPECIFIKATIONER & EVNER
HOLDBARHED: >12 MÅNEDER / 50 VASKE
TYKKELSE: 300-400nm
PH TOLERANCE: pH 1-13
CONTACT ANGLE: >100
HÅRDHED 7 H
FORBRUG 25-50ML PR. BIL

Må ikke udsættes for frost eller varme temp. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug handsker og maske og arbejd i et ventileret område!

 

FAREMÆRKNING:

FARE

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+310 I tilfælde af indtagelse: Ring omgående til en GIFTLINIEN eller læge
P331 Fremkald IKKE opkastning.
P405 Opbevares under lås.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i kemi deponi

Dette produkt indeholder Distillates (petroleum), hydrotreated light
CAS nummer: 64742-47-8. EC nummer 265-149-8

Customer Reviews

Based on 2 reviews Write a review

AFHENTNINGS INFORMATION

Customer Reviews

Based on 2 reviews Write a review

Betaling og sikkerhed

American Express Apple Pay Google Pay Maestro Mastercard Shop Pay Union Pay Visa

Din betalings information er behandlet sikkert - vi gemmer ikke dine kort informationer og har ikke adgang til dine kort informationer

Vi tror du også kan lide disse

Recently viewed