SiCare Ceramic Marine 100ml - keramisk Coating til Gelcoat

filler

Pris:
489 DKK

Moms inkl

Beskrivelse

CERAMIC MARINE LIGGER EN BESKYTTENDE HINDE OG ER
ENKEL I BÅDE PÅFØRING SAMT AFTØRRING.

INDHOLD: 100ml / sæt
TEMPERATUR RESISTENT : >275'C
PH TOLERANCE: 1-13
TYKKELSE: 300-400NM
HOLDBARHED: >12mdr./20k km
OPBEVARINGS STABILITET: 1 ÅR UÅBNET

 

TRIN FOR TRIN GUIDE:

1: VASK BÅDEN GRUNDIGT EVT. MED SICARE APC.

2: POLER BÅDEN FOR BEDSTE RESULTAT

3: SPRIT BÅDEN GRUNDIGT AF MED SICARE PREPARE FOR AT SIKRE 100% RENLIGHED. - VENT 15 MINUTTER FØR TRIN 4

4: RYST FLASKEN MED CERAMIC MARINE GRUNDIGT INDEN BRUG

5: PÅFØR ET PAR SPRØJT PÅ DEN MEDFØLGENDE APPLIKATOR OG PÅFØR ET JÆVNT LAG PÅ ET OMRÅDE PÅ MAX 1x1 METER AF GANGEN I LIGE STRØG OG TØR COATINGEN AF EFTER CA 30.SEK
PÅFØRINGS TEMP. 10-30 GRADER. LUFTFUGTIGHED 30-80%

6: FORTSÆT MED TRIN 5 PÅ EN METER AF GANGEN INDTIL HELE BÅDEN ER COATET

7: FOR OPTIMAL EFFEKT PÅFØRES 3 LAG - DOG MIN. 2 LAG - START IGEN FRA TRIN 5.
2. OG 3. LAG SKAL GIVES MED DET SAMME - NÅR HELE BÅDEN HAR FÅET 1. LAG, GIVES HEREFTER 2. LAG, OG DET SAMME MED 3. LAG

8: LAD BÅDEN TØRRE I 24 TIMER - SEJL FØRST I BÅDEN EFTER 24 TIMER, BERØR IKKE DEN BEHANDLEDE OVERFLADE FØR EFTER 24 TIMER. - COATINGEN ER GENNEMHÆRDET EFTER EN UGE, UDSÆT IKKE BÅDEN FOR VASK, VOKS ELLER KEMI DE FØRSTE 7 DAGE EFTER PÅFØRING

ARBEJD I VENTILERET OMRÅDE, BRUG HANDSKER, PÅFØR IKKE I DIREKTE SOLLYS, OPBEVARES I ET MØRKT, TØRT OG KØLIGT OMRÅDE, OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.

 

FAREMÆRKNING:

FARE

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+310 I tilfælde af indtagelse: Ring omgående til en GIFTLINIEN eller læge
P331 Fremkald IKKE opkastning.
P405 Opbevares under lås.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i kemi deponi

Dette produkt indeholder Distillates (petroleum), hydrotreated light
CAS nummer: 64742-47-8. EC nummer 265-149-8

AFHENTNINGS INFORMATION

Betaling og sikkerhed

American Express Apple Pay Google Pay Maestro Mastercard Shop Pay Union Pay Visa

Din betalings information er behandlet sikkert - vi gemmer ikke dine kort informationer og har ikke adgang til dine kort informationer

Vi tror du også kan lide disse

Recently viewed